Andere interessante websites

www.hypnotherapie.nl

Ik ben aangesloten bij de NBVH, Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Zij is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Ongeveer 400 leden zijn opgeleid op HBO(plus)-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijk wordt mijn licentie na zorgvuldige controle vernieuwd.

 www.rbcz.nu

Ik ben geregistreerd bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op HBO-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor beroepsbeoefenaren en clienten. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van mij als therapeut door middel van klacht- en tuchtrecht. Dit is vastgelegd in de TCZ, Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Dit alles met de bedoeling, dat u in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid.

www.scag.nl

Ik ben geregistreerd bij de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg en doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is mooi om dit met mij als therapeut te bespreken. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen wij er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Via mijn beroepsvereniging kunt u in contact komen met de klachtenfunctionaris (NBHV).

www.rozehulpverlening.nl

Als therapeut staan mijn gegevens ook op de site van de rozehulpverlening. Ik heb affiniteit en ervaring met hulpverlening aan mannen met homoseksuele, biseksuele of transgender gevoelens. Ik sta positief tegenover roze leefstijlen en heb kennis van de manier waarop homoseksualiteit van invloed kan zijn op iemands (psychische) functioneren.

Adres
De Tijd, praktijk voor hypnotherapie
Weerdingerstraat 89
7815 SG Emmen
Tel: 06 49 23 46 68
E-mail: info@praktijk-detijd.nl
WhatsApp: 0649234668